Kinezioterapie

   Kinezioterapie je metoda, která nás navrací k nám samým, k naší přirozenosti, našemu zdraví, a hlavně k psychické pohodě. Přistupuje ke klientovi celostně, z pohledu více rovin. Zajímá nás stav nejen fyzického těla, ale i jeho mysli a emocí. Pokud je některá z těchto částí dlouhodobě přetížená stresem, může se to projevit únavou, špatnou náladou, ztrátou životní motivace a přichází nemoc.. Každý z nás jistě zažil situaci, ve které se necítil dobře, nebyl sám sebou, jednal ve stresu. Přesto se zachoval tak, jak v daném okamžiku uměl nejlépe. Od našeho početí takových situací bylo mnoho. Ve stresových situacích se může odpojit až 75% kapacity mozku. Člověk nedokáže logicky uvažovat, být nad věcí, být v přítomnosti. Pokud se dostane do podobné situace znovu, opakuje stále stejné, naučené způsoby chování a jednání, které mu brání vyřešit situaci lépe. Znáte to také? Příčiny mohou být různé a mohou pocházet i z generace rodičů nebo prarodičů…Buněčná paměť těla eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Vždy se jedná o silný emocionální zážitek (strach, bolest, strach z bolesti). Příčiny se sčítají, často je jich víc a jsou různě propletené. Odblokování se pak podobá postupnému loupání cibulových slupek. Pomocí této metody je možné řešit velké množství fyzických i psychických problémů u dospělých, dětí, i zvířat, např. bolesti hlavy, zad, alergie, obezita, dyslexie – poruchy učení, různě typy závislostí, fobií, ale i problémy v partnerských vztazích, deprese…
 
   Práce s klientem
S klientem komunikuji nejen verbálně, ale i pomocí svalového testu. Protože tělo (mozek) reaguje na podněty z okolí, položím otázku a jemně zatlačím na předloktí klienta. Tak dostanu zpětnou biologickou vazbu – odpověď ano/ne v podobě změny svalového napětí. Negativní emoce sval oslabí, pozitivní zpevní. Tak získám i informace, které klient na vědomé úrovni neví a ani vědět nemůže. Informace jsou uloženy v podvědomí i na buněčné úrovni těla. Svalovým testem najdu příčinu stresu. Přes znovuprožití negativní emoce v příčině klient pochopí podstatu problému a najde souvislost s tím, proč se mu nedaří v přítomnosti. Sám si pak svobodně zvolí řešení situace. Čím méně máme v sobě negativních emocí, cítíme se šťastnější a jsme tudíž i zdravější.


Ohlasy Poukazy