Duhový systém | Miloslava Auersvaldová | Kineziologie

Metody práce se stresem

Psychoenergetická kinezioterapie

   Psychoenergetická kinezioterapie je metoda, která nás navrací k nám samým, k naší přirozenosti, našemu sebevědomí, zdraví a hlavně k psychické pohodě. Přistupuje k člověku jako k celku, který se skládá z několika navzájem se ovlivňujících rovin.
Rovina fyzická je naše tělo- správná funkce orgánů, průchodnost meridiánů, čaker a činnost svalů. Mentální rovina je naše myšlení, ovlivněné převzatými vzorci chování. Emocionální rovinu představují naše city a pocity, a konečně rovina esenciální, náš duchovní růst a vývoj při plnění úkolu, který jsme se rozhodli v tomto životě zvládnout.
Pokud je některá rovina dlouhodobě narušená, může zkolabovat celý systém, což se projeví únavou, špatnou náladou, ztrátou životní motivace a přichází nemoc..
  Každý z nás jistě zažil situaci, ve které se necítil dobře, nebyl sám sebou, jednal ve stresu. Přesto se zachoval tak, jak v daném okamžiku uměl nejlépe. Od našeho početí takových situací bylo mnoho. Ve stresových situacích se může odpojit až 75% kapacity mozku. Člověk nedokáže logicky uvažovat, být nad věcí, být v přítomnosti. Pokud se dostane do podobné situace znovu, opakuje stále stejné, naučené způsoby chování a jednání, které mu brání vyřešit situaci lépe.
Příčiny mohou být různé a mohou pocházet i z generace rodičů nebo prarodičů…Buněčná paměť těla eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Vždy se jedná o silný emocionální zážitek (strach, bolest, strach z bolesti). Příčiny se sčítají, často je jich víc a jsou různě propletené. Odblokování se pak podobá postupnému loupání cibulových slupek. Pomocí této metody je možné řešit velké množství fyzických i psychických problémů u dospělých, dětí, i zvířat, např. bolesti hlavy, zad, alergie, obezita, dyslexie – poruchy učení, různě typy závislostí, fobií, ale i problémy v partnerských vztazích, deprese…


Práce s klientem

  S klientem komunikuji nejen verbálně, ale i pomocí svalového testu. Protože tělo (mozek) reaguje na podněty z okolí, položím otázku a jemně zatlačím na předloktí klienta. Tak dostanu zpětnou biologickou vazbu – odpověď ano/ne v podobě změny svalového napětí.
Negativní emoce sval oslabí, pozitivní zpevní. Tak získám i informace, které klient na vědomé úrovni neví a ani vědět nemůže. Informace jsou uloženy v podvědomí i na buněčné úrovni těla. Svalovým testem najdu příčinu stresu, vytestuji potřebnou esenci, korekci, najdu zablokovaný meridián nebo sval.
Přes znovuprožití negativní emoce v příčině klient pochopí podstatu problému a najde souvislost s tím, proč se mu nedaří v přítomnosti. Sám si pak svobodně zvolí řešení situace.
  Čím méně máme v sobě negativních emocí, cítíme se více v harmonii, šťastnější a jsme tudíž i zdravější.


Rodinné konstelace

  Rodinné konstelace jsou další metodou v oblasti osobního rozvoje, kde můžeme nahlédnout pod pokličku svých problémů. Na rozdíl od metody kinezioterapie, která nachází řešení problému „uvnitř nás“, rodinné konstelace nabízí nadhled, odkud se díváme, co se děje „tam dole“. Řešení ovlivňuje i další členy systému.
    Podstatou metody je zharmonizování vztahů - jak vztahu k sobě samému, tak vztahů ke svým rodičům a předkům. Aby se nám dobře dařilo, je to právě úcta, pokora a uznání těžkých osudů členů rodiny, a teprve potom od nich může začít proudit ta pravá síla a podpora do našich životů. Tak můžeme vytvořit fungující a naplňující partnerské vztahy, dobrý vztah s dětmi, s kolegy v práci, můžeme získat práci, po které toužíme, získat peníze, můžeme se těšit dobrému zdraví…
   Při stavění rodinných systémů se pracuje ve skupině. Klient vysloví zakázku a zvolí si zástupce za sebe a další členy rodiny. Postaví je do středu kruhu tak, jak to momentálně cítí. Konstelace začne žít, brzy se ukáže jádro problému a systém nabídne řešení. Klient má možnost přijmout novou skutečnost do svého života a začít ji žít.


Reiki

  Reiki je univerzální životní láskyplná energie. Rei v překladu znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energie.
  Reiki je bezpečná a jemná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní .. Aplikace je možná celková i lokální, užívá se i při urychlení hojení ran po úrazech nebo operacích.


Práce v ženských kruzích

   Ráda pracuji se ženami na jejich psychických a fyzických problémech, kde využívám znalosti ženské cykličnosti, učím ženy lépe vnímat své tělo, své emoce a sociální potřeby během menstruačního cyklu a využívat jeho pravidelné fáze k tomu, aby byly schopné si efektivně a harmonicky naplánovat práci, odpočinek, pobyt s přáteli i samotu. Aby byly kreativní a vycítily, co je třeba dělat právě teď a co je lepší odložit na jiný vhodný den cyklu. Aby stále plynuly se svým menstruačním cyklem, dosáhly toho, co chtějí v klidu a pohodě, a přitom s minimální vynaloženým úsilím, vysokou efektivitou a hlavně tvořivě a s radostí.
   Při své práci také využívám hlubokých mouder Mohendžodára a prožitků z jeho jednotlivých asán.


Ohlasy Poukazy