Duhový systém | Miloslava Auersvaldová | Kineziologie

Duhový systém

Duhový systém je vzdělávací systém v oblasti osobního rozvoje a práce se stresem. Je to systém vytvořený mými kolegy a učiteli Patricií a Janem Loblem ze společnosti Duhový Anděl, ve spolupráci s Danielem Whitesidem, jedním ze zakladatelů metody One Brain. Je to unikátní systém, který pracuje s životní energií, psychikou a tělem. Odstraňuje stres, obnovuje rovnováhu v těle, navrací zdraví. Využívá svalového testu, pracuje s kyvadlem, automatickou kresbou, reiki…


Systém vzdělávání je rozdělen do 9 kurzů v trvání prodlouženého víkendu, kde se naučíte dívat na svět jinýma očima, poznávat sami sebe a přijímat se takové jací doopravdy jste. Seznámíte se s jednotlivými technikami, jejich jednoduchou aplikací a možnou kombinací. Poznáte různé způsoby uvolňování stresu a napětí. Osvojíte si pracovní postupy, které využijete v běžném životě pro sebe, pro své děti a své přátele. Pochopíte nenáhodné náhody, které se vám dějí, a dokážete symbolicky rozkódovat situace, které spolu zdánlivě ani nesouvisí. Pochopíte, proč Vám tyto situace chodí do života a neustále se opakují a zintenzivňují – aby jste je přijali, poučili se z nich, věděli jak je změnit a žili je jinak. Podle svého.


Duhový systém je určen pro všechny, kteří si chtějí vědomě tvořit a užívat svůj život. Pracuje se ve skupině i ve dvojicích. Poznáte nové lidi, navázat nová přátelství a budete společně řešit problémy, které nás momentálně provázejí. Zažijete také hodně legrace, protože jak řekl Daniel Whiteside:
“ Život je velké dobrodružství…“
… tak otevřete dveře a pojďte ho žít!
Popis kurzů

1° Duhový systém – Základy práce
V kurzu se seznámíte se základními technikami, s kterými metoda pracuje. Osvojíte si svalový test, naučíte se pracovat s mapou emocí, pochopíte práci ve věku příčiny a základní postupy při uvolňování stresu. Provedete své první odblokování.


2° Duhový systém – Pilíře systému
Tento kurz je zaměřen na řešení problémů v oblasti učení (dyslexie). Pochopíte souvislosti, proč tyto bloky vznikají a naučíte se základní korekce, které se používají na jejich odstranění.


3° Duhový systém – Projevy duše
V tomto stupni se seznámíte se základními rysy v obličeji a na těle. Poznáním významu těchto rysů pochopíte způsob jednání a chování sebe i lidí ve vašem okolí.


4° Duhový systém – Duše a tělo
Rozšíříte si znalosti ze 2° a naučíte se další techniky odstraňování energetických bloků. Podrobněji se budete věnovat emocionálním příčinám dyslektických problémů.


5° Duhový systém - Rysy
Na tomto kurzu si rozšíříte znalosti ze 3°, seznámíte se s dalšími rysy našeho těla a pochopíte, jak ovlivňují naše způsoby myšlení a vnímání světa. Uvědomíme si hlouběji podstatu naší duše, její projevy na fyzickém těle, které se promítají v našem instinktivním jednání a chování. Naučíte se podrobněji číst v tělesných proporcích a ve tvářích lidí kolem vás, budete jim lépe rozumět, což může do velké míry usnadnit komunikaci s nimi a vylepšit vaše vztahy s okolím.


6° Duhový systém - Energie a její toky
Energie je nejdůležitější součástí našeho systému. Každý fyzický nebo psychický problém je jen druhotným projevem energetické nerovnováhy -stresu. 6° je o energiích a jejích tocích. Energie proudí čakrami, skrze meridiány k jednotlivým orgánům našeho těla, tak jako řeka protéká svým řečištěm od pramene k moři. Pokud je koryto zanešené balvany a jinými překážkami, voda nemůže protékat tak rychle a silně jak je přirozené. Naučíme se pracovat s čakrami a meridiány, aby naše životní energie opět mohla proudit tak, jak má.


7° Duhový systém - Realita naší iluze
Tento svět, ve kterém žijeme, je pro nás realitou. Ale tato realita je jen naše, je to náš pohled na svět. Jsou to fakta, k nimž si vytváříme pocity a domněnky. Takže realita je vlastně iluzí. Naše tělo je realita a je takové, jaké jsou pocity v něm. Buď se kroutí před danou skutečností a vše analyzuje a vyhýbá se, nebo je přímé a vyrovnané ve svém přijímání života takového, jaký je.


8° Duhový systém - Duše, tělo a energie
Propojíme poznatky z předešlých kurzů se základy čínské medicíny v jeden dokonale propracovaný systém odblokování klienta. Mysl, emoce, a fyzické tělo tvoří jeden celek, a tím je naše tělo. Pokud energie každé části plyne tak jak má, je v harmonickém souladu tělo i duše, pak tomuto stavu říkáme ZDRAVÍ. A to je cílem této celostní metody.


9° Duhový systém - My a Univerzum
Devátý stupeň je zaměřen na umění dokončovat věci nebo etapy v osobním i pracovním životě. Musí být ukončeno staré, aby mohlo přijít nové. Pohyb vpřed je smyslem života. Pokud se nerozvíjíme, stagnujeme. V rozvoji nám brání strachy, stres, omezení, bolest, strachy z bolesti… Zjistíme, kde se nacházíme ve svém vývoji, co nám v něm brání, a co nám pomůže vpřed.


Duhový systém v praxi
odpolední setkání zaměřené na opakování a procvičování postupů a korekcí z předešlých kurzů. Je tu prostor pro dotazy a sdílení vlastních zkušeností s metodou, prostor pro společné odbloky libovolného tématu. Setkání je určeno pro studenty všech stupňů.


Ohlasy Poukazy