Přihláška na seminář

Jsme rádi, že jste se rozhodl(a) pro náš seminář. Po vyplnění a
odeslání formuláře přijde na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o
přijetí přihlášky.  Před zahájením  vícedenního kurzu přijdou bližší
instrukce.

 Přihláška je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení zálohy,
která je uvedena u každého semináře zvl᚝ť. Zálohu posílejte na číslo
účtu u České Spořitelny 1576605103/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte
své jméno. Uchovejte si doklad o platbě a předložte jej při hrazení
doplatku před začátkem kurzu. Pokud u semináře záloha není uvedena,
seminář se platí v plné výši před začátkem v  místě konání .

Storno podmínky pro semináře: Při odhlášení se ze semináře do 14 dnů
před jeho zahájením je zaplacené kurzovné vráceno v plné výši přijaté
platby. Při odhlášení v dobí kratší než 14 dnů před zahájením semináře
je zaplacená záloha semináře nevratná; v případě, že účastník zaplatil
předem seminář celý, bude mu vrácena částka ponížená o zálohu na
seminář. V případě, že není v zájmu účastníka platit storno-poplatek,
může za sebe na seminář poslat náhradníka. Od doby zahájení, v průběhu
nebo po skončení (absolvování) semináře odpadá jakýkoliv nárok na
vrácení zaplaceného kurzovného.


Před vyplněním formuláře si, prosím, přečtìte podmínky účasti na semináři.

Kontaktní údaje

*Seminář (Prosím vyplňte název semináře)

*Příjmení

*Jméno

*Adresa

*Telefon

*E-mail

*Datum narození

*O semináři jsem se dozvěděl/a

Poznámky

ANO, četl(a) jsem podmínky účasti a souhlasím s nimi.
ANO, tuto přihlášku beru jako závaznou.