Neděle 11.2.2024 Certifikovaný kurz Access Bars

Být otázkou.

Ptát se na cokoliv a všechno. Ptát se a hledat možnosti.

Co je tady možné?

Energie otázky otevírá prostor, a možnosti se mohou začít objevovat. Co si žádáte od života vy?

Může vám k tvorbě nového života přispět i tento kurz ?  32 bodů na hlavě dokáže změnit mnoho. 

Metoda Access Bars, je terapie dotekem. Barsy spouštíte lehkým dotekem bodů na hlavě a stres se postupně začne uvolňovat.  U toho můžete ležet, a třeba i usnout!

Body na hlavě reprezentují různé oblasti vašeho života. Jaké oblasti to jsou? Třeba oblast Peníze, kde máme všechny úhly pohledu na to, co jsou peníze a jak k nám proudí- nebo neproudí. Oblast Implantátů je také velmi zajímavá. Všechny úsudky a názory, které jsme přejali od ostatních v domnění, že budou stejně dobře fungovat i nám . A že nefungují? No přece proto, že nejsou naše! Pozornost věnujeme i oblasti komunikace, času a tvorbě. Tvorba je naše životní sebevyjádření všeho, co jsme, a co děláme. Důležité je z jaké energie fungujeme. Je to pro nás snadné? Přináší nám to radost? Pokud ne, pomocí barsů to můžeme změnit!

Dětem pomáhají barsy ke zklidnění, k sebepřijetí, k vědomí toho, že jsou správně takové, jaké jsou. Mohou tak objevit svoji jedinečnost, své nadání a schopnosti v oblastech, kde by to nečekaly. Barsy dokáží rozpouštět zátěžové situace nejen v tomto životě, ale i v prenatálu, porodu i minulých životech, proto jsou vhodné aplikovat na jakýkoliv problém – sociální začlenění, zdravou komunikaci, stres s učením, imunita, dospívání, sebeprosazení.. 

Barsy pomáhají otevírat možnosti života, po kterém toužíte, mimo tuto realitu. Budete překvapeni, jak jednoduché to je, a jakým přínosem do života barsy jsou. Začnete vidět více možností, spoléhat se na své vědomí a budete tvořit s lehkostí a radostí.

Co na kurzu obdržíte?
Český Access Bars® Manuál
Audio nahrávku celého kurzu
Dvakrát budete terapii Access Bars® dostávat a dvakrát dávat
Certifikát praktika Access Bars®
Získáte účinné nástroje Access Consciousness pro každodenní tvorbu vašeho života
Seznámíte se s lidmi, se kterými si můžete terapii vyměňovat

Každý den může být začátkem něčeho nového!
Co nového je tu připraveno pro vás?

Čas: 9-18h Místo: Kumburský Újezd 22

Cena: První absolvování kurzu je za cenu 6 300Kč. Každé další opakování ze cenu 3 925Kč. Děti do 15 let v doprovodu dospělého mají kurz zdarma, studenti do 18 let platí polovinu.

Přihlásit se můžete do 4.8. 2023 na www.cestaksobe.info, Vaše místo je rezervováno po zaplacení částky na účet.

 

Na seminář se můžete přihlásit a bližší info získat na tel.: 731 180 381 nebo na e-mailu: info@cestaksobe.info.

Vaše místo na semináři je rezervováno zaplacením zálohy na bankovní účet 1576605103/0800. Do zprávy pro příjemce napište své jméno.

Přihláška na kurz